PROVAZNÍK, Jan a Eva ŽATECKÁ. Trestněprávní přístup k ochraně zdraví spotřebitelů. In Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 183-228. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Trestněprávní přístup k ochraně zdraví spotřebitelů
Název anglicky Approach of the Criminal Law towards the Protection of Consumer's Health
Autoři PROVAZNÍK, Jan (203 Česká republika, domácí) a Eva ŽATECKÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví, od s. 183-228, 46 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 540, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00086501
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8050-8
Klíčová slova česky ochrana spotřebitele; trestné činy, chránící spotřebitele; trestné činy proti životu a zdraví
Klíčová slova anglicky Consumer Protection; Crimes Protecting the Consumer; Crimes Against Life and Health
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 10. 3. 2016 16:20.
Anotace
Kapitola Trestněprávní přístup k ochraně zdraví spotřebitelů se zabývá mechanismy a nástroji, jež trestní právo nabízí v souvislosti s ochranou zdraví spotřebitelů. Nejprve představuje obecné myšlenky o použitelnosti trestněprávních konceptů v kontextu ochrany zdraví a ochrany spotřebitele, následně přistupuje k analýze již existujících trestných činů, které jsou za tímto účelem využitelné, a činí dílčí závěry k této problematice, na závěr představuje dodatečné statistické a kazuistické informace.
Anotace anglicky
The chapter Approach of the Criminal Law towards the Protection of Consumer's Health deals with the mechanisms and legal instruments that criminal law provides when it comes to the protection of the health of the consumers. Primarily, it presents the general ideas of applicability of the concepts of criminal law in the context of health protection and consumer protection, than it analyses existing crimes, usable thereto and makes some conclusion to this issue, in the end it presents several additional statistic and case-law information.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf   Verze souboru Georgala, P. 10. 3. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1334845/Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1334845/Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1334845/Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1334845/Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf?info
Vloženo
Čt 10. 3. 2016 16:20, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1334845/Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1334845/Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
3 MB
Hash md5
8e33f382faeef893150f5e8d12fcc971
Vloženo
Čt 10. 3. 2016 16:20

Selucka_ochrana_spotrebitele.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1334845/Selucka_ochrana_spotrebitele.txt
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1334845/Selucka_ochrana_spotrebitele.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
774,6 KB
Hash md5
8fa63a11aae6177bd47313f2221c9391
Vloženo
Čt 10. 3. 2016 16:21
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 7. 12. 2023 15:10