Informační systém MU
PROVAZNÍK, Jan a Eva ŽATECKÁ. Trestněprávní přístup k ochraně zdraví spotřebitelů. In Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 183-228. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Trestněprávní přístup k ochraně zdraví spotřebitelů
Název anglicky Approach of the Criminal Law towards the Protection of Consumer's Health
Autoři PROVAZNÍK, Jan (203 Česká republika, domácí) a Eva ŽATECKÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví, od s. 183-228, 46 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 540, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00086501
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8050-8
Klíčová slova česky ochrana spotřebitele; trestné činy, chránící spotřebitele; trestné činy proti životu a zdraví
Klíčová slova anglicky Consumer Protection; Crimes Protecting the Consumer; Crimes Against Life and Health
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 10. 3. 2016 16:20.
Anotace
Kapitola Trestněprávní přístup k ochraně zdraví spotřebitelů se zabývá mechanismy a nástroji, jež trestní právo nabízí v souvislosti s ochranou zdraví spotřebitelů. Nejprve představuje obecné myšlenky o použitelnosti trestněprávních konceptů v kontextu ochrany zdraví a ochrany spotřebitele, následně přistupuje k analýze již existujících trestných činů, které jsou za tímto účelem využitelné, a činí dílčí závěry k této problematice, na závěr představuje dodatečné statistické a kazuistické informace.
Anotace anglicky
The chapter Approach of the Criminal Law towards the Protection of Consumer's Health deals with the mechanisms and legal instruments that criminal law provides when it comes to the protection of the health of the consumers. Primarily, it presents the general ideas of applicability of the concepts of criminal law in the context of health protection and consumer protection, than it analyses existing crimes, usable thereto and makes some conclusion to this issue, in the end it presents several additional statistic and case-law information.
Zobrazeno: 30. 1. 2023 10:04