VEČERKOVÁ, Eva. Nekalé obchodní praktiky a nekalá soutěž vůči spotřebitelům (Unfair trade practices and unfair competition against consumers). In Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. p. 80-112, 141-147, 40 pp. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nekalé obchodní praktiky a nekalá soutěž vůči spotřebitelům
Name (in English) Unfair trade practices and unfair competition against consumers
Authors VEČERKOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví, p. 80-112, 141-147, 40 pp. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 540, 2015.
Publisher Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00086502
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-8050-8
Keywords (in Czech) nekalé obchodní praktiky; nekalá soutěž; soutěžitelé; zákazníci; spotřebitelé
Keywords in English unfair trade practices; unfair competition; competitors; customers; consumers
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Eva Večerková, Ph.D., učo 1826. Changed: 28. 3. 2016 23:43.
Abstract
Kapitola o nekalé soutěži zpracovává tuto problematiku od generální klauzule přes všechna konkrétní jednání nekalé soutěže. Současně vysvětluje základní použité pojmy: soutěžitel, zákazník, spotřebitel, rušitel. V závěrečné kapitole jsou shrnuty základní poznatky a navrženy prostředky ochrany práv spotřebitele proti tzv. "šmejdu".
Abstract (in English)
The chapter on unfair competition processes this issue from the general clause over all the specific acts of unfair competition. At the same time it explains the main used terms: competitor,customer,consumer,troublemaker. The final chapter summarizes the basic knowledge and resources ways to protect consumers' rights against the so-called "shoddy".
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf   File version Georgala, P. 18. 3. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1334848/Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1334848/Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1334848/Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1334848/Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 18. 3. 2016 12:04, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1334848/Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1334848/Selucka_ochrana_spotrebitele.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3 MB
Hash md5
8e33f382faeef893150f5e8d12fcc971
Uploaded/Created
Fri 18. 3. 2016 12:04

Selucka_ochrana_spotrebitele.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1334848/Selucka_ochrana_spotrebitele.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1334848/Selucka_ochrana_spotrebitele.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
774,6 KB
Hash md5
8fa63a11aae6177bd47313f2221c9391
Uploaded/Created
Fri 18. 3. 2016 12:05
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 8. 12. 2022 09:47