JANOVEC, Michal. Zneužití trhu jako zneužití práva (Market abuse as an type of abuse of law). In MRKÝVKA, P, PAŘÍZKOVÁ, I, VALDHANS, J. Dny práva 2014 - days of law 2014. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2014. p. 102 - 110. ISBN 978-80-210-7914-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zneužití trhu jako zneužití práva
Name in Czech Zneužití trhu jako zneužití práva
Name (in English) Market abuse as an type of abuse of law
Authors JANOVEC, Michal.
Edition Brno, Dny práva 2014 - days of law 2014, p. 102 - 110, 9 pp. 2014.
Publisher Masaryk University, Faculty of Law
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7914-4
Keywords (in Czech) Zneužití trhu; zneužití práva; finančněprávní odpovědnost; finanční trh
Keywords in English Market abuse; Abuse of law; Financial responsibility; financial
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Michal Janovec, Ph.D., učo 79649. Changed: 10/2/2016 15:36.
Abstract
Tento příspěvek se pokouší analyzovat institut zneužitít trhu v rámci finančního trhu. Autor se pokouší o možnost zařadit tento specifický institut do rámce obecného institutu zneužití práva. Jinými slovy zda při zneužívání trhu dochází ke zneužívání práva tak jak je chápe právní teorie a soudní praxe
Abstract (in English)
This article is dealing with specific area of market abuse of the financial market. The author is trying to find a possibility how the classify the special institute to general institute of abuse of law. In other words we try to find out whether when market abuse leads to abuse of law as understood by legal theory and legal practice.
Links
MUNI/A/1324/2014, interní kód MUName: Determinace daňového práva (Acronym: DeDaP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 31/1/2023 18:24