Informační systém MU
JANOVEC, Michal. Zneužití trhu jako zneužití práva. In MRKÝVKA, P, PAŘÍZKOVÁ, I, VALDHANS, J. Dny práva 2014 - days of law 2014. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2014. s. 102 - 110. ISBN 978-80-210-7914-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zneužití trhu jako zneužití práva
Název česky Zneužití trhu jako zneužití práva
Název anglicky Market abuse as an type of abuse of law
Autoři JANOVEC, Michal.
Vydání Brno, Dny práva 2014 - days of law 2014, od s. 102 - 110, 9 s. 2014.
Nakladatel Masaryk University, Faculty of Law
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7914-4
Klíčová slova česky Zneužití trhu; zneužití práva; finančněprávní odpovědnost; finanční trh
Klíčová slova anglicky Market abuse; Abuse of law; Financial responsibility; financial
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Michal Janovec, Ph.D., učo 79649. Změněno: 10. 2. 2016 15:36.
Anotace
Tento příspěvek se pokouší analyzovat institut zneužitít trhu v rámci finančního trhu. Autor se pokouší o možnost zařadit tento specifický institut do rámce obecného institutu zneužití práva. Jinými slovy zda při zneužívání trhu dochází ke zneužívání práva tak jak je chápe právní teorie a soudní praxe
Anotace anglicky
This article is dealing with specific area of market abuse of the financial market. The author is trying to find a possibility how the classify the special institute to general institute of abuse of law. In other words we try to find out whether when market abuse leads to abuse of law as understood by legal theory and legal practice.
Návaznosti
MUNI/A/1324/2014, interní kód MUNázev: Determinace daňového práva (Akronym: DeDaP)
Investor: Masarykova univerzita, Determinace daňového práva, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 31. 1. 2023 18:29