KRISTKOVÁ, Alena. Specifika přípravného řízení trestního ve Španělsku (Specific Features of Pre-Trial Stage of Criminal Procedure in Spain). Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2015, vol. 23, No 4, p. 358-365. ISSN 1210-9126.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Specifika přípravného řízení trestního ve Španělsku
Name (in English) Specific Features of Pre-Trial Stage of Criminal Procedure in Spain
Authors KRISTKOVÁ, Alena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita, 2015, 1210-9126.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Open access časopisu
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00089386
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English criminal procedure pre trial stage Spain
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 23. 7. 2020 13:37.
Abstract
Trestní řízení ve Španělsku lze označit za velmi specifický model, neboť se zde vyskytují instituty, které svou povahou evokují výrazně jak řízení kontinentální, ze kterého ostatně španělské trestní řízení vzešlo, ale také se zde vyskytují určité, poměrně výrazné instituty, jež evokují trestní řízení ve státech common law. Za prvky v rámci kategorie prvně zmíněné lze zmínit kupříkladu institut vyšetřujícího soudce, který je v kontinentální Evropě spíše na ústupu, nicméně ve Španělsku se stále drží na výsluní. Z kategorie institutů, které odrážejí vliv common law lze zmínit institut conformidades, tedy španělskou obdobu guilty plea, která se v přípravném řízení uplatňuje velmi výrazně. Všechny tyto instituty, jakož i další specifika budou v následujícím textu popsány a analyzovány.
Abstract (in English)
This contribution deals with particular aspects of the Spanish pre-trial procedure. The Spanish Criminal Procedure Code was inspired by the French Code d’instruction criminelle which regulated the public prosecution in the modern form. The key person of the pre-trial procedure is the investigating judge which has a strong position, which is in conflict with trends in continental Europe. The position of the public prosecutor mainly comprises in filing the indictment. However, there is an institute in the Spanish pre-trial procedure which reflects the common law system – conformidades. Conformidades can be described as a Spanish analogy to the Anglo- American guilty plea. Due to the absence of diversions there is a need to cope with the minor crime by different means – the conformidades is used to achieve this goal.
Links
MUNI/A/1440/2014, interní kód MUName: Postavení a role veřejné žaloby v nadnárodním kontextu (Acronym: PRVŽNK)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Kristkova_clanek_CPVP.pdf   File version Georgala, P. 27. 3. 2017

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1335267/Kristkova_clanek_CPVP.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1335267/Kristkova_clanek_CPVP.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1335267/Kristkova_clanek_CPVP.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1335267/Kristkova_clanek_CPVP.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 27. 3. 2017 10:51, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person JUDr. Alena Kandalcová, Ph.D., učo 170334
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person JUDr. Alena Kandalcová, Ph.D., učo 170334
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Kristkova_clanek_CPVP.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1335267/Kristkova_clanek_CPVP.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1335267/Kristkova_clanek_CPVP.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
383,6 KB
Hash md5
355859cfb754defc9baf6bd6462b632d
Uploaded/Created
Mon 27. 3. 2017 10:51

Kristkova_clanek_CPVP.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1335267/Kristkova_clanek_CPVP.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1335267/Kristkova_clanek_CPVP.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
47,2 KB
Hash md5
17334e532c1e2450014513c3b3cb502a
Uploaded/Created
Mon 27. 3. 2017 10:53
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1. 4. 2023 06:20