DÁVID, Radovan. Nabytí vlastnického práva k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka a ochrana dobré víry nabyvatele (Acquisition of Ownership to a Property Registered in a Land Registry from No-Owner and a Protection of Good Faith of Acquirer). Rekodifikace a praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, vol. 3, No 12, p. 31-32. ISSN 1805-6822.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nabytí vlastnického práva k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka a ochrana dobré víry nabyvatele
Name in Czech Nabytí vlastnického práva k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka a ochrana dobré víry nabyvatele
Name (in English) Acquisition of Ownership to a Property Registered in a Land Registry from No-Owner and a Protection of Good Faith of Acquirer
Authors DÁVID, Radovan.
Edition Rekodifikace a praxe, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. 2015, 1805-6822.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) vlastnické právo; nevlastník; dobrá víra; katastr nemovitostí
Keywords in English ownership; no-owner; good faith; land registry
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 29. 3. 2016 09:54.
Abstract
Rozhodovací činnost Ústavního soudu, a to i s ohledem na objektivní stav délky soudních řízení před obecnými soudy, se k zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku, zatím vztahuje pouze okrajově a téměř výlučně v oblasti rodinného práva. Komentované rozhodnutí, byť se váže k právnímu stavu účinnému do 31.12.2013, se věnuje dopadům rekodifikované právní úpravy na problematiku nabývání vlastnického práva.
Abstract (in English)
The practise of Czech Constitutional Court is still not focused on the new act 89/2012 Coll, Civil Code, and its decision deal almost only with a family law. However, commentated decision is concentrated on impacts of this code in the sphere of acquisition of ownership.
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 20:21