DÁVID, Radovan. Finanční odpovědnost zákonných zástupců nezletilého (A Financial Responsibility of Child s Legal Representatives). Rekodifikace a praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, Neuveden, No 11, p. 27-28. ISSN 1805-6822.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Finanční odpovědnost zákonných zástupců nezletilého
Name in Czech Finanční odpovědnost zákonných zástupců nezletilého
Name (in English) A Financial Responsibility of Child s Legal Representatives
Authors DÁVID, Radovan.
Edition Rekodifikace a praxe, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. 2015, 1805-6822.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) zákonný zástupce; nezletilé dítě; majetek
Keywords in English legal representative; minor child; property
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 16. 3. 2016 10:34.
Abstract
Další z nálezů Ústavního soudu, které se bez dalšího vztahují k zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku, se již tradičně věnuje problematice rodinného práva, resp. problematice rodičovské odpovědnosti a jejího výkonu.
Abstract (in English)
The next of the decisions of Czech Constitutional Court that are connected with the act no. 89/2012 Coll., Civil Code, traditionally deals with a family law, respectively with a parental responsibility and its excersise.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 03:13