DÁVID, Radovan. Právo dítěte vyjádřit se s ohledem na jeho rozumovou a emocionální vyspělost (The Child s Right of Participation in the View of Mental and Emotional Maturity). Rekodifikace a praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, vol. 3, No 9, p. 31-32. ISSN 1805-6822.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právo dítěte vyjádřit se s ohledem na jeho rozumovou a emocionální vyspělost
Name in Czech Právo dítěte vyjádřit se s ohledem na jeho rozumovou a emocionální vyspělost
Name (in English) The Child s Right of Participation in the View of Mental and Emotional Maturity
Authors DÁVID, Radovan.
Edition Rekodifikace a praxe, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. 2015, 1805-6822.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) nezletilé dítě; participační práva; vyspělost
Keywords in English minor child; right of participation; maturity
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 29. 3. 2016 10:02.
Abstract
Problematika participačních práv dítěte není nová, naopak má jak v české, tak i evropské judikatuře značný význam. Hodnota nyní komentovaného nálezu však vychází z relativní novosti a rekodifikovaného rodinného práva, především § 867, resp. § 907 obč. zák. Jeho význam je zřejmý současně z toho důvodu, že se participačním právům dítěte věnuje nikoliv z pohledu pozitivního vymezení, nýbrž v kontextu zjišťování názoru a stanoviska jako jednoho z více předpokladů konečného rozhodnutí.
Abstract (in English)
The issues of child s right of participation is not new. It has its own importance in the Czech and European practise of courts. The importance of commentated decision arises from the relative newness of the topic and also from the art. 867 and 907 of Czech Civil Code. It is also focused on the context of investigation of child s opinion and point of views as one of the group of the conditions of a decision in merit.
PrintDisplayed: 8. 8. 2022 16:39