Informační systém MU
DÁVID, Radovan. Správa nemovité věci, prodej movitých a nemovitých věcí (§ 320b až § 338a) (Management of Immovable Things, Sell of Movable and Immovable Things (art. 320b to 338a)). In Petr Lavický a kol. Občanský soudní řád (§ 251 až 376). Exekuční řád (§ 28 až 151). Praktický komentář. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, a s., 2016. p. 127-223. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-988-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Správa nemovité věci, prodej movitých a nemovitých věcí (§ 320b až § 338a)
Name in Czech Správa nemovité věci, prodej movitých a nemovitých věcí (§ 320b až § 338a)
Name (in English) Management of Immovable Things, Sell of Movable and Immovable Things (art. 320b to 338a)
Authors DÁVID, Radovan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Občanský soudní řád (§ 251 až 376). Exekuční řád (§ 28 až 151). Praktický komentář. p. 127-223, 97 pp. Praktický komentář, 2016.
Publisher Wolters Kluwer, a s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/16:00089392
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7478-988-5
Keywords (in Czech) správa nemovité věci; prodej nemovité věci; prodej movité věci
Keywords in English management of immovable thing; sell of immovable thing; sell of movable thing
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D., učo 68560. Changed: 14. 2. 2016 15:19.
Abstract
Komentář k právní úpravě exekuční správy nemovité věci, prodeji nemovitých věcí a prodeji movitých věcí.
Abstract (in English)
Commentary to the legal regulation of tha management of immovable thing, the sell of immovable and movable things.
Displayed: 5. 10. 2022 17:48