KOLMAN, Jiří. Srovnání české právní úpravy svobodného přístupu k informacím s unijní úpravou zpřístupňující informace institucí EU (Comparison of the Czech legislation of free access to information with the Union's giving access to information of EU institutions). Bulletin advokacie.cz. 2016, vol. 2016, Neuvedeno, p. 1-16. ISSN 1805-8280.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Srovnání české právní úpravy svobodného přístupu k informacím s unijní úpravou zpřístupňující informace institucí EU
Name (in English) Comparison of the Czech legislation of free access to information with the Union's giving access to information of EU institutions
Authors KOLMAN, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bulletin advokacie.cz, 2016, 1805-8280.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Open access článku
RIV identification code RIV/00216224:14220/16:00089394
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English Free access to EU information; Free access to documents; Free access EU legislation; Free access Czech legislation
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 20. 7. 2020 13:51.
Abstract
Již patnáct let existuje v českém právním řádu zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který byl průběžně novelizován s ohledem na technologický rozvoj společnosti tak i s ohledem na nově závaznou mezinárodní a unijní legislativu jakou byla pro Českou republiku především ratifikace Aarhuské úmluvy a unijní směrnice PSI a INSPIRE . Naopak unijní legislativa za posledních cca 15 let novelizována nebyla. Článek se zabývá komparací obou legislativ.
Abstract (in English)
There are already fifteen years of the Czech legal Act no. 106/1999 Coll., On free access to information which has been amended several times with regard to the technological development of society and with respect to new binding international and EU legislation such as the Czech Republic primarily ratification Aarhus Convention and the EU Directive INSPIRE and PSI. On the contrary, EU law for the last 15 years has not been amended. The article deals with the comparison of these two laws.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Bulletin_advokacie__odborny_pravnicky_portal.html   File version Georgala, P. 20. 7. 2020

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1335414/Bulletin_advokacie__odborny_pravnicky_portal.html
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1335414/Bulletin_advokacie__odborny_pravnicky_portal.html
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1335414/Bulletin_advokacie__odborny_pravnicky_portal.html?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1335414/Bulletin_advokacie__odborny_pravnicky_portal.html?info
Uploaded/Created
Mon 20. 7. 2020 13:51, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Jiří Kolman, Ph.D., učo 52714
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Jiří Kolman, Ph.D., učo 52714
Attributes
 

Bulletin_advokacie__odborny_pravnicky_portal.html

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1335414/Bulletin_advokacie__odborny_pravnicky_portal.html
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1335414/Bulletin_advokacie__odborny_pravnicky_portal.html
File type
HTML (text/html)
Size
168,4 KB
Hash md5
c9e8cfdc8a0c011a543d16a927206549
Uploaded/Created
Mon 20. 7. 2020 13:51
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 28. 3. 2023 01:48