HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a r. Praha: Portál, 2016. 437 stran. ISBN 9788026209829.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace
Authors HENDL, Jan.
Edition Čtvrté, přepracované a r. Praha, 437 stran, 2016.
Publisher Portál
Other information
ISBN 9788026209829
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 23/3/2020 04:47.
PrintDisplayed: 10/8/2020 08:09