Informační systém MU
KLÍMOVÁ, Květoslava, Helena ANDERSOVÁ, Jitka ALTMANOVÁ, Kamila BALHAROVÁ, Jarmila SULOVSKÁ, Petr KOUBEK a Jana NEDVĚDOVÁ. Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2015. 225 s. ISBN 978-80-7481-145-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání
Autoři KLÍMOVÁ, Květoslava, Helena ANDERSOVÁ, Jitka ALTMANOVÁ, Kamila BALHAROVÁ, Jarmila SULOVSKÁ, Petr KOUBEK a Jana NEDVĚDOVÁ.
Vydání 1. vyd. Praha, 225 s. 2015.
Nakladatel Národní ústav pro vzdělávání
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Přehledové a vzdělávací texty
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7481-145-6
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 15. 2. 2016 13:53.
Anotace
Publikace obsahuje soubor indikátorů a k nim připojených ilustrativních úloh, které konkretizují očekávané výstupy RVP ZV na konci prvního a druhého stupně ZŠ a které jsou obsaženy ve Standardech pro základní vzdělávání z oboru Český jazyk a literatura. Indikátory stanovují minimální úroveň obtížnosti očekávaných výstupů na konci 5. a 9. ročníku. Ilustrativní úlohy, které k nim byly nyní vytvořeny, mají tři úrovně obtížnosti: minimální, optimální a excelentní. Připojena jsou doporučení pro práci s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a ukázky prací žáků.
Zobrazeno: 28. 11. 2021 15:43