KLÍMOVÁ, Květoslava, Helena ANDERSOVÁ, Jitka ALTMANOVÁ, Kamila BALHAROVÁ, Jarmila SULOVSKÁ, Petr KOUBEK and Jana NEDVĚDOVÁ. Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. 1st ed. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2015. 225 pp. ISBN 978-80-7481-145-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání
Authors KLÍMOVÁ, Květoslava, Helena ANDERSOVÁ, Jitka ALTMANOVÁ, Kamila BALHAROVÁ, Jarmila SULOVSKÁ, Petr KOUBEK and Jana NEDVĚDOVÁ.
Edition 1. vyd. Praha, 225 pp. 2015.
Publisher Národní ústav pro vzdělávání
Other information
Original language Czech
Type of outcome Survey and educational texts
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7481-145-6
Changed by Changed by: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Changed: 15/2/2016 13:53.
Abstract
Publikace obsahuje soubor indikátorů a k nim připojených ilustrativních úloh, které konkretizují očekávané výstupy RVP ZV na konci prvního a druhého stupně ZŠ a které jsou obsaženy ve Standardech pro základní vzdělávání z oboru Český jazyk a literatura. Indikátory stanovují minimální úroveň obtížnosti očekávaných výstupů na konci 5. a 9. ročníku. Ilustrativní úlohy, které k nim byly nyní vytvořeny, mají tři úrovně obtížnosti: minimální, optimální a excelentní. Připojena jsou doporučení pro práci s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a ukázky prací žáků.
PrintDisplayed: 29/11/2021 04:04