STUPKA, Václav. Elektronické důkazní prostředky. In Kalvodová, Věra a Milana Hrušáková. Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 311-320. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, svazek č. 539. ISBN 978-80-210-8072-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Elektronické důkazní prostředky
Název česky Elektronické důkazní prostředky
Název anglicky Electronic evidence
Autoři STUPKA, Václav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, od s. 311-320, 10 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, svazek č. 539. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00086615
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8072-0
Klíčová slova anglicky evidence; electronic evidence; electronic document; criminal proceedings; obtaining evidence
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 18. 3. 2016 14:40.
Anotace
Kapitola je zaměřena na možnosti zajišťování elektronických důkazních prostředků a provádění v nich obsažených důkazů. Bude se zabývat aktuálním právním stavem a právní praxí, která je v současné době při práci s elektronickými důkazními prostředky realizována. V kapitole jsou také nabídnuty možné formy řešení de lege ferenda, kterými by bylo umožněno při zajišťování elektronických dokumentů využití pokročilých nástrojů, které by garantovaly vysokou kvalitu a důvěryhodnost získaného důkazu a umožnily by využití také dalších skrytých informací, které dokumenty standardně obsahují, ale v současné praxi se s nimi téměř nepracuje. Diskutována je také možnost veřejnoprávní certifikace takových nástrojů pro účely například trestního řízení.
Anotace anglicky
This chapter is focused on the possibility of electronic documents and proving of evidence contained therein. It will address the current legal status and legal practice, which is currently realized at work with means of proof. The chapter also offers some possible solutions de lege ferenda, which would allow use of advanced tools for securing evidence. These tools would guarantee high quality and credibility of the evidence obtained, and allow use of hidden information that documents usually include. There is also discussion on possibility of a public certification of such instruments for the purposes of criminal proceedings.
Návaznosti
MUNI/A/1320/2014, interní kód MUNázev: Právo a technologie III (Akronym: PAT III)
Investor: Masarykova univerzita, Právo a technologie III, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Kalvodova_Dokazovani.pdf   Verze souboru Georgala, P. 18. 3. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1335852/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1335852/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1335852/Kalvodova_Dokazovani.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1335852/Kalvodova_Dokazovani.pdf?info
Vloženo
Pá 18. 3. 2016 14:40, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Kalvodova_Dokazovani.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1335852/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1335852/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
3,7 MB
Hash md5
8f0408b917bbb44639b70a2f15a1e3c0
Vloženo
Pá 18. 3. 2016 14:40

Kalvodova_Dokazovani.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1335852/Kalvodova_Dokazovani.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1335852/Kalvodova_Dokazovani.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
1,2 MB
Hash md5
18c6721ac789390cb35925d666a03b99
Vloženo
Pá 18. 3. 2016 14:40
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 28. 6. 2022 11:44