PAŘÍZKOVÁ, Ivana a Kristýna MÜLLEROVÁ. Místní poplatky v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 152 s. Spisy Právnické fakulty Masaryovy univerzity ; č. 463. ISBN 978-80-210-6686-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Místní poplatky v teorii a praxi
Název česky Místní poplatky v teorii a praxi
Název anglicky Local taxes in theory and practice
Autoři PAŘÍZKOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí) a Kristýna MÜLLEROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 152 s. Spisy Právnické fakulty Masaryovy univerzity ; č. 463, 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/13:00086630
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-6686-1
Klíčová slova česky Obec; místní poplatky; poplatek ze psů; poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
Klíčová slova anglicky Municipality; local charges; dog tax; spa and recreation charge
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 8. 4. 2016 14:19.
Anotace
Tato monografie vznikla za vzájemné spolupráce studentů doktorského studia a učitelů Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Publikace se zaměřuje a věnuje právní úpravě místních poplatků v České republice s aktuálními poznatky z teorie a praxe. Předmětnou materií, kterou se autoři v tomto díle zabývají, je především problematika poplatků v současné etapě ekonomického rozvoje společnosti, která je často spojována i s reformami veřejné správy a v rámci těchto procesů i se změnami financování územních samospráv.
Anotace anglicky
This monograph was created in cooperation doctoral students and teachers of the Faculty of Law of Masaryk University. Publications focused and dedicated local tax legislation in the Czech Republic with current knowledge of theory and practice. The material by the authors in this work is primarily concerned with the issue of fees at the present stage of economic development company, which is often associated with the reform of public administration and within these processes and to changes in the financing of local government.
Návaznosti
MUNI/A/0815/2012, interní kód MUNázev: Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu II (Akronym: MELREFIP)
Investor: Masarykova univerzita, Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu II, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.pdf   Verze souboru Georgala, P. 8. 4. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1335939/Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1335939/Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1335939/Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1335939/Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.pdf?info
Vloženo
Pá 8. 4. 2016 14:19, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1335939/Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1335939/Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1 MB
Hash md5
5306fd016203e452f197b19568221dc7
Vloženo
Pá 8. 4. 2016 14:19

Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1335939/Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1335939/Mistni_poplatky_v_teorii_a_praxi.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
434,6 KB
Hash md5
a721e9b1c92dbe36feb74d90f597384e
Vloženo
Pá 8. 4. 2016 14:20
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 1. 10. 2022 20:13