Informační systém MU
PAŘÍZKOVÁ, Ivana and Kristýna MÜLLEROVÁ. Místní poplatky v teorii a praxi (Local taxes in theory and practice). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 152 pp. Spisy Právnické fakulty Masaryovy univerzity ; č. 463. ISBN 978-80-210-6686-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Místní poplatky v teorii a praxi
Name in Czech Místní poplatky v teorii a praxi
Name (in English) Local taxes in theory and practice
Authors PAŘÍZKOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Kristýna MÜLLEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 152 pp. Spisy Právnické fakulty Masaryovy univerzity ; č. 463, 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/13:00086630
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-6686-1
Keywords (in Czech) Obec; místní poplatky; poplatek ze psů; poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
Keywords in English Municipality; local charges; dog tax; spa and recreation charge
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 8. 4. 2016 14:19.
Abstract
Tato monografie vznikla za vzájemné spolupráce studentů doktorského studia a učitelů Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Publikace se zaměřuje a věnuje právní úpravě místních poplatků v České republice s aktuálními poznatky z teorie a praxe. Předmětnou materií, kterou se autoři v tomto díle zabývají, je především problematika poplatků v současné etapě ekonomického rozvoje společnosti, která je často spojována i s reformami veřejné správy a v rámci těchto procesů i se změnami financování územních samospráv.
Abstract (in English)
This monograph was created in cooperation doctoral students and teachers of the Faculty of Law of Masaryk University. Publications focused and dedicated local tax legislation in the Czech Republic with current knowledge of theory and practice. The material by the authors in this work is primarily concerned with the issue of fees at the present stage of economic development company, which is often associated with the reform of public administration and within these processes and to changes in the financing of local government.
Links
MUNI/A/0815/2012, interní kód MUName: Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu II (Acronym: MELREFIP)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 1. 10. 2022 14:50