Informační systém MU
GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Jan HORECKÝ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ and Jana ZACHOVALOVÁ. Pracovní právo. 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 828 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 521. ISBN 978-80-210-8021-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pracovní právo
Authors GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Jan HORECKÝ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ and Jana ZACHOVALOVÁ.
Edition 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno, 828 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 521, 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome textbook
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-8021-8
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 17/2/2016 14:32.
Abstract
Učebnice rozebírá pracovní právo v jeho teoretické i aplikační rovině, zahrnuje všechny tři složky zahrnované do předmětu pracovního práva (zaměstnanost, individuální pracovní právo a kolektivní pracovní právo), zahrnuje rovněž i unijní úpravu některých otázek, spadajících do pracovního práva.
Abstract (in English)
The textbook analyses the labour law at its theoretical and applied level. It comprises all three branches included into the subject of labour law (employment, individual labour law and collective labour law). In addition, it comprises EU regulation of selected issues concerning labour law.
Displayed: 26/5/2020 03:23