VEČERKOVÁ, Eva, Markéta SELUCKÁ, Jana DUDOVÁ, Martina URBANOVÁ, Eva ŽATECKÁ, Jan PROVAZNÍK and Tereza LEVICKÁ. Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví (Socio-legal Aspects of the Protection of a Consumer and His/Hers Health). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 299 pp. Editio Scientia, vol. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví
Name in Czech Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví
Name (in English) Socio-legal Aspects of the Protection of a Consumer and His/Hers Health
Authors VEČERKOVÁ, Eva, Markéta SELUCKÁ, Jana DUDOVÁ, Martina URBANOVÁ, Eva ŽATECKÁ, Jan PROVAZNÍK and Tereza LEVICKÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 299 pp. Editio Scientia, vol. 540, 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-8050-8
Keywords (in Czech) ochrana spotřebitele; smlouvy sjednané mimo obchodní prostory
Keywords in English Off-Premises contracts; consumer protection; unfair commercial practices; health protection
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 17/2/2016 15:17.
Abstract
Tato kniha řeší problematiku ochrany spotřebitele v České republice se zvláštním přihlédnutím k ochraně zdraví spotřebitele. Identifikuje a analyzuje hlavní problémy tohoto tématu v různých právních odvětvích (smluvní právo, právo hospodářské soutěže, správní právo, trestní právo) a snaží se nabídnout jejich řešení. Aby byla podpořena komplexita této knihy, tato zahrnuje i sociologickou analýzu této problematiky.
Abstract (in English)
This book tackles the issue of the consumer protection in the Czech republic with special regard to consumer health protection. It identifies and analyzes main problems of this topic in different fields of law (law of contracts, competition law, administrative law, criminal law) and tries to offer solutions to them. To support complexity of this book, a sociological analysis of the issue is also included in the book.
PrintDisplayed: 4/2/2023 13:30