VOGEL, Radek. Referring verbs - how do authors choose them? In Přednáška pro magisterské studenty - Technische Universität Chemnitz, Německo, Philosophische Fakultät; English as an Academic Language Colloquium, 17.11.2015. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Referring verbs - how do authors choose them?
Name in Czech Slovesa odkazující ke zdrojům - podle čeho je autoři volí?
Authors VOGEL, Radek.
Edition Přednáška pro magisterské studenty - Technische Universität Chemnitz, Německo, Philosophische Fakultät; English as an Academic Language Colloquium, 17.11.2015, 2015.
Other information
Original language English
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) akademický text; nerodilý autor; odborný text; odkaz; reference; sémantika; sloveso
Keywords in English academic English; English for Academic Purposes; native; non-native; reference; source; verbs of referring to sources
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Radek Vogel, Ph.D., učo 33061. Changed: 17. 2. 2016 19:19.
Abstract
A lecture on the semantic and grammatical properties of verbs of referring to sources (VRS) studied on two corpora of English papers by native and non-native authors in humanities and social sciences. Factors that determine the choices of VRS have been tentatively identified to utilise the outcomes in teaching English for Academic Purposes (EAP).
Abstract (in Czech)
Přednáška o sémantických a gramatických vlastnostech sloves odkazujících ke zdrojům (VRS), které byly studovány na dvou korpusech anglických článků z odborných časopisů publikovaných rodilými i nerodilými mluvčími angličtiny, a to v několika oborech humanitních a společenských věd. Z výzkumu byly vyvozeny předběžné závěry o faktorech podmiňující volbu VRS, které mohou sloužit při výuce odborné angličtiny (EAP).
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 21:25