LAUERMANN, Lubomír a Hana SVATOŇOVÁ. Tematická kartografie : znakové systémy, metody zobrazování a hodnotová měřítka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 66 s. ISBN 978-80-210-7941-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tematická kartografie : znakové systémy, metody zobrazování a hodnotová měřítka
Název anglicky Thematic Cartography : Sign systems and methods for displaying and value measure
Autoři LAUERMANN, Lubomír a Hana SVATOŇOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 66 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-7941-0
Klíčová slova česky tematická kartografie, znakové systémy, kartografický jazyk, metody zobrazování, hodnotové měřítko
Klíčová slova anglicky thematic cartography, character systems, cartographic language, methods of portraying, symbol scale
Změnil Změnila: Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS., učo 31279. Změněno: 10. 3. 2016 09:16.
Anotace
Tato skripta nabízí základní přehled o tematické kartografii. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá charakteristikou a klasifikací tematických map. Druhý oddíl pojednává o obsahu tematických map. Předposlední kapitola popisuje znakové systémy v tematické kartografii, přesněji kartografický jazyk tematických map a metody zobrazování obsahu tematických map. Poslední kapitola se zabývá hodnotovými měřítky v tematických mapách.
Anotace anglicky
This studying material provides basic overview of thematic cartography. Work is divided into four chapters. The first part deals with characteristic and classification of thematic maps. The second chapter offers study of content of thematic maps. Penultimate part deals with character systems in thematic cartography, accurately cartographic language and methods of portraying content of thematic maps. The last chapter talks about symbol scale in thematic maps.
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2023 10:19