CVRČEK, František, Karel PALA and Pavel RYCHLÝ. Changes of Czech Law Demonstrated by Corpus Evidence. Korpus - gramatika - axiologie, Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové a Ústav pro jazyk český v Praze, 2015, vol. 2015, No 12, p. 3-15. ISSN 1804-137X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Changes of Czech Law Demonstrated by Corpus Evidence
Name in Czech Změny českého práva na základě korpusové evidence
Authors CVRČEK, František (203 Czech Republic), Karel PALA (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Pavel RYCHLÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Korpus - gramatika - axiologie, Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové a Ústav pro jazyk český v Praze, 2015, 1804-137X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/15:00086678
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) Czech Law; Corpus evidence; collocations; reform of Private Law;
Keywords in English Czech Law; Corpus evidence; collocations; reform of Private Law;
Changed by Changed by: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Changed: 4. 5. 2016 09:33.
Abstract
This paper compares the state of the Czech legal order before and after the Reform of Private Law.
Abstract (in Czech)
Článek obsahuje porovnání stavu českého právního systému před reformou soukromého práva a po ní, které je založeno na zkoumání korpusů tvořených právními texty.
Links
LM2010013, research and development projectName: LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat (Acronym: LINDAT-Clarin)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Large Infrastructures for Research, Development and Innovation
PrintDisplayed: 28. 9. 2020 08:55