SLÁDEK, Petr, Jan VÁLEK a Jan KREJČÍ. Prostojové učení jako výuková metoda pro generaci Z. In Jiřina Novotná. 9. didaktická konference s mezinárodní účastí, Sborník příspěvků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 216-219. ISBN 978-80-210-8143-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prostojové učení jako výuková metoda pro generaci Z
Název česky Prostojové učení jako výuková metoda pro generaci Z
Název anglicky Downtime learning as a teaching method for the generation Z
Autoři SLÁDEK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Jan VÁLEK (203 Česká republika, domácí) a Jan KREJČÍ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, 9. didaktická konference s mezinárodní účastí, Sborník příspěvků. od s. 216-219, 4 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00086712
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-8143-7
Klíčová slova česky Prostojové učení; přírodní vědy; výukové metody
Klíčová slova anglicky Downtime learning; natural sciences; learning methods
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Změněno: 14. 4. 2016 13:38.
Anotace
Nové mobilní technologie a měnící se chování dětí závislých na internetovém připojení dávají vznik otázce, zda pro žáky generace Z není potřeba připravit nové výukové metody. Výuka pomocí mobilních zařízení se nemusí odehrávat jen ve škole nebo v čase vyhrazeném domácí přípravě, ale kdykoliv, kdy má žák časový prostoj, tj. na zastávce autobusu, čekání ve frontě, při jízdě dopravním prostředkem. V příspěvku jsou na základě výzkumného šetření uvedeny možnosti jak prostojové učení realizovat v přírodních vědách.
Anotace anglicky
New mobile technologies and the changing behavior of children dependent on an Internet connection give rise to the question of whether pupils of generation Z need new teaching methods. Training using mobile devices may not only take place at school or at a designated homework time, but whenever a pupil has a downtime, i.e. at the bus stop, waiting in line, driving means of transport. The paper is based on research presented ways to implement downtime learning in the sciences.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 12:57