SLÁDEK, Petr, Jan VÁLEK and Jan KREJČÍ. Prostojové učení jako výuková metoda pro generaci Z (Downtime learning as a teaching method for the generation Z). In Jiřina Novotná. 9. didaktická konference s mezinárodní účastí, Sborník příspěvků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 216-219. ISBN 978-80-210-8143-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prostojové učení jako výuková metoda pro generaci Z
Name in Czech Prostojové učení jako výuková metoda pro generaci Z
Name (in English) Downtime learning as a teaching method for the generation Z
Authors SLÁDEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan VÁLEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jan KREJČÍ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, 9. didaktická konference s mezinárodní účastí, Sborník příspěvků. p. 216-219, 4 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/15:00086712
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-8143-7
Keywords (in Czech) Prostojové učení; přírodní vědy; výukové metody
Keywords in English Downtime learning; natural sciences; learning methods
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Changed: 14/4/2016 13:38.
Abstract
Nové mobilní technologie a měnící se chování dětí závislých na internetovém připojení dávají vznik otázce, zda pro žáky generace Z není potřeba připravit nové výukové metody. Výuka pomocí mobilních zařízení se nemusí odehrávat jen ve škole nebo v čase vyhrazeném domácí přípravě, ale kdykoliv, kdy má žák časový prostoj, tj. na zastávce autobusu, čekání ve frontě, při jízdě dopravním prostředkem. V příspěvku jsou na základě výzkumného šetření uvedeny možnosti jak prostojové učení realizovat v přírodních vědách.
Abstract (in English)
New mobile technologies and the changing behavior of children dependent on an Internet connection give rise to the question of whether pupils of generation Z need new teaching methods. Training using mobile devices may not only take place at school or at a designated homework time, but whenever a pupil has a downtime, i.e. at the bus stop, waiting in line, driving means of transport. The paper is based on research presented ways to implement downtime learning in the sciences.
PrintDisplayed: 26/3/2023 05:24