CS

Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě

DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ and Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě (Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 223 pp. ISBN 978-80-210-8085-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě
Name (in English) Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space
Authors DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ and Miroslav VÁLKA.
Edition 1. vyd. Brno, 223 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Online knihkupectví Munipress
ISBN 978-80-210-8085-0
Keywords (in Czech) lidová kultura; Morava;1750-1900
Keywords in English folk culture;Moravia;1750-1900
Tags Munipress, munipress-propagace
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 1/8/2016 10:26.
Abstract
Kniha přibližuje tradiční lidovou kulturu na Moravě v časovém období od poloviny osmnáctého do konce devatenáctého století prostřednictvím šesti tematických os: autochtonnost – externí vlivy – stálost v čase – proměna v čase – teritoriální jednota – teritoriální rozrůzněnost. Autoři se snaží na příkladu konkrétních kulturních jevů osvětlit procesy, které v minulosti lidovou kulturu formovaly a ovlivňovaly její tvůrce a nositele. Takový přístup vede k plastičtějšímu poznání životní reality na moravském venkově v minulosti v celé její proměnlivosti, stálosti, variabilitě i shodnosti.
Abstract (in English)
The book describes the traditional folk culture in Moravia in the time period ranging from the mid-18th century to the end of the 19th century by means of six thematic axes: Autochthony – External Influences – Stability over Time – Fluidity over Time – Territorial Unity – Territorial Differentness. Using examples of specific cultural phenomena, the authors try to illuminate the processes which formed folk culture and influenced its creators and bearers in the past. Such an approach leads to more plastic knowledge of the reality of life in Moravian countryside in the past in the entirety of its changeability, stability, variability, and uniformity.
Links
DF12P01OVV015, research and development projectName: Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750?1900)
Investor: Ministry of Culture of the CR, Applied research and development of national and cultural identity 2011 - 2017
PrintDisplayed: 22/4/2019 22:21

Other applications