EN

Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě

DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 223 s. ISBN 978-80-210-8085-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě
Název anglicky Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space
Autoři DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA.
Vydání 1. vyd. Brno, 223 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Online knihkupectví Munipress
ISBN 978-80-210-8085-0
Klíčová slova česky lidová kultura; Morava;1750-1900
Klíčová slova anglicky folk culture;Moravia;1750-1900
Štítky Munipress, munipress-propagace
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 1. 8. 2016 10:26.
Anotace
Kniha přibližuje tradiční lidovou kulturu na Moravě v časovém období od poloviny osmnáctého do konce devatenáctého století prostřednictvím šesti tematických os: autochtonnost – externí vlivy – stálost v čase – proměna v čase – teritoriální jednota – teritoriální rozrůzněnost. Autoři se snaží na příkladu konkrétních kulturních jevů osvětlit procesy, které v minulosti lidovou kulturu formovaly a ovlivňovaly její tvůrce a nositele. Takový přístup vede k plastičtějšímu poznání životní reality na moravském venkově v minulosti v celé její proměnlivosti, stálosti, variabilitě i shodnosti.
Anotace anglicky
The book describes the traditional folk culture in Moravia in the time period ranging from the mid-18th century to the end of the 19th century by means of six thematic axes: Autochthony – External Influences – Stability over Time – Fluidity over Time – Territorial Unity – Territorial Differentness. Using examples of specific cultural phenomena, the authors try to illuminate the processes which formed folk culture and influenced its creators and bearers in the past. Such an approach leads to more plastic knowledge of the reality of life in Moravian countryside in the past in the entirety of its changeability, stability, variability, and uniformity.
Návaznosti
DF12P01OVV015, projekt VaVNázev: Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750?1900)
Investor: Ministerstvo kultury ČR, NAKI: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (2011- 2017)
VytisknoutZobrazeno: 23. 4. 2019 14:16

Další aplikace