BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Ivana GREGOROVÁ, Eva KARPISSOVÁ, Klára KAŠPAROVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Eva KUBÁTOVÁ, Petr PIROŽEK, Petr SUCHÁNEK, Marian SVOBODA, Jindřiška ŠEDOVÁ and Jiří ŠPALEK. Konkurenční schopnost podniků. Primární analýza výsledků empirického šetření. (Competitiveness of Companies). Brno: Masarykova univerzita, 2007. 309 pp. ISBN 978-80-210-4456-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Konkurenční schopnost podniků. Primární analýza výsledků empirického šetření.
Name (in English) Competitiveness of Companies
Authors BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Ivana GREGOROVÁ, Eva KARPISSOVÁ, Klára KAŠPAROVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Eva KUBÁTOVÁ, Petr PIROŽEK, Petr SUCHÁNEK, Marian SVOBODA, Jindřiška ŠEDOVÁ and Jiří ŠPALEK.
Edition Brno, 309 pp. 2007.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-4456-2
Keywords (in Czech) Konkurenceschopnost; výkonnost podniku; empirický výzkum
Keywords in English Competitiveness; economic successfulness; company; empiric study
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D., učo 4209. Changed: 20. 2. 2016 11:21.
Abstract
Publikace shrnuje výsledky empirického šetření konkurenční schopnosti podniků se sídlem v České republice. Dané šetření bylo realizováno v průběhu roku 2007 a bylo součástí výzkumných aktivit Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky.Publikace je členěna do tří části. Součástí publikace je obsáhlá příloha uvedená na CD. První část je zaměřena na metodická východiska empirického šetření a zevrubnou analýzu průběhu jeho realizace. Těžiště publikace tvoří část druhá, prezentující výsledky primární analýzy dat získaných ze 432 podniků, které byly do empirického šetření a jeho vyhodnocení zahrnuty. Třetí část publikace je věnována prvním krokům formulace metodiky pro další etapu řešení.
Abstract (in English)
The book summarizes the results of the empirical research of the competitiveness of enterprises in the Czech republic. The research was performed during the year 2007.
Links
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centre for the Competitiveness of the Czech Economy
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
KonkurencniSchopnostPodniku2007.pdf   File version Částek, O. 20. 2. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1336449/KonkurencniSchopnostPodniku2007.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1336449/KonkurencniSchopnostPodniku2007.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1336449/KonkurencniSchopnostPodniku2007.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1336449/KonkurencniSchopnostPodniku2007.pdf?info
Uploaded/Created
Sat 20. 2. 2016 11:20, doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D., učo 4209
Attributes
 

KonkurencniSchopnostPodniku2007.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1336449/KonkurencniSchopnostPodniku2007.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1336449/KonkurencniSchopnostPodniku2007.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,5 MB
Hash md5
19b2743da2d21a16b44ed0228f1b1482
Uploaded/Created
Sat 20. 2. 2016 11:20

KonkurencniSchopnostPodniku2007.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1336449/KonkurencniSchopnostPodniku2007.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1336449/KonkurencniSchopnostPodniku2007.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
608,8 KB
Hash md5
a7439fd3d995b7faefcdb5a9ca68eedb
Uploaded/Created
Sat 20. 2. 2016 11:21
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 8. 12. 2022 11:01