Informační systém MU
BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Eva KUBÁTOVÁ, Pavla ODEHNALOVÁ, Pavel PUDIL, Petr SOMOL, Ladislav ŠIŠKA and Jiří ŠPALEK. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. (Competitiveness of Companies. Analysis of Factors of Economical Success). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 211 pp. ISBN 978-80-210-4734-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti.
Name (in English) Competitiveness of Companies. Analysis of Factors of Economical Success
Authors BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Eva KUBÁTOVÁ, Pavla ODEHNALOVÁ, Pavel PUDIL, Petr SOMOL, Ladislav ŠIŠKA and Jiří ŠPALEK.
Edition 1. vyd. Brno, 211 pp. 2008.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-4734-1
Keywords in English Competitiveness; economic successfulness; company; empiric study
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D., učo 4209. Changed: 20. 2. 2016 11:26.
Abstract
Předložená publikace je monografií prezentující výsledky jedné z oblastí výzkumných aktivit Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, a to oblasti zaměřené na problematiku konkurenční schopnosti podniků. Jedná se o prezentaci výsledků výzkumné práce realizované v roce 2008, orientované na analýzu faktorů hospodářské úspěšnosti podniků sídlících v České republice. Tato analýza úzce navazuje na empirické šetření uskutečněné v roce 2007 a k němu se vztahující statistické zpracování v podobě primární analýzy dat, získaných z dotazníkového šetření a dalších informačních zdrojů.
Abstract (in English)
This book presents results of one of research activities of the Research center of Competitiveness of the Czech Economy, namely the area focused on competitiveness of companies.
Links
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centre for the Competitiveness of the Czech Economy
Displayed: 30. 11. 2022 22:20