MOC KRÁLOVÁ, Dagmar. Hodnocení projevu svalové činosti pomocí izokinetického dynamometru (Evaluation of muscle activity expression using an isokinetic dynamometer). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 70 pp. ISBN 978-80-210-8141-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hodnocení projevu svalové činosti pomocí izokinetického dynamometru
Name (in English) Evaluation of muscle activity expression using an isokinetic dynamometer
Authors MOC KRÁLOVÁ, Dagmar (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 70 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14510/16:00089443
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-210-8141-3
Keywords (in Czech) svalový projev;izokinetický dynamometr;propriocepce;úroveň řízení pohybu;limitující faktory;interpretace dat
Keywords in English muscle performance;isokinetic dynamometr;proprioception;level of motor control;lifting factors;data interpretation
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D., učo 176837. Changed: 22. 2. 2016 18:57.
Abstract
Publikace je určena odborné veřejnosti zabývající se hodnocením svalového projevu na izokinetickém dynamometru. Přístroj zahrnuje širokou škálu testovacích možností. Z aktuálních poznatků zahraničních studií vyplývá význam měření propriocepce. Toto měření zahrnuje hodnocení pohybového projevu na vyšší řídící úrovni. S ohledem na složitost řídících struktur motoriky je zakomponování hodnocení propriocepce nezbytné pro eliminaci limitujících faktorů studií. I přes to je nutná rozsáhlá interpretace dat, která se snaží vysvětlit složitost lidského organismu v pohybovém projevu.
Abstract (in English)
This publication is addressed professionals dealing with assessment of movement performance on isokinetic dynamometer. This machine includes a wide range of testing possibilities. Our current knowledge of foreign studies show the importance of evaluating proprioception. It includes an evaluation of different level of motor control and can eliminate the limiting factors studies. Despite this, it is necessary comprehensive data interpretation, which tries to explain the complexity of the human body in movement performance.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Opraveno_Moc_Kralova__Izokinet._dynamometrie.pdf Licence Creative Commons  File version Moc Králová, D. 22. 2. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1337034/Opraveno_Moc_Kralova__Izokinet._dynamometrie.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1337034/Opraveno_Moc_Kralova__Izokinet._dynamometrie.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1337034/Opraveno_Moc_Kralova__Izokinet._dynamometrie.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1337034/Opraveno_Moc_Kralova__Izokinet._dynamometrie.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 22. 2. 2016 18:52

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D., učo 176837
Attributes
 

Opraveno_Moc_Kralova__Izokinet._dynamometrie.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1337034/Opraveno_Moc_Kralova__Izokinet._dynamometrie.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1337034/Opraveno_Moc_Kralova__Izokinet._dynamometrie.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,1 MB
Hash md5
9d1a2d8bb6c08becab49b54f2b7645c2
Uploaded/Created
Mon 22. 2. 2016 18:52

Opraveno_Moc_Kralova__Izokinet._dynamometrie.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1337034/Opraveno_Moc_Kralova__Izokinet._dynamometrie.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1337034/Opraveno_Moc_Kralova__Izokinet._dynamometrie.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
136,4 KB
Hash md5
857e8d214d8f464a34701fb147aa5367
Uploaded/Created
Mon 22. 2. 2016 18:52
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 12. 8. 2022 16:36