DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Jarmila ŠÍMOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Vladimír HRABOVSKÝ. Nejen nemoci pankreatu a jejich terapie pankreatickými enzymy. Interní medicína pro praxi, Olomouc: Solen, 2015, roč. 17, č. 5, s. 227-229. ISSN 1212-7299.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nejen nemoci pankreatu a jejich terapie pankreatickými enzymy
Název anglicky Not only diseases of the pancreas and their therapy with pancreatic enzymes
Autoři DÍTĚ, Petr (203 Česká republika), Martina BOJKOVÁ (203 Česká republika), Jarmila ŠÍMOVÁ (203 Česká republika), Bohuslav KIANIČKA (203 Česká republika, garant, domácí), Kateřina KAPOUNKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Vladimír HRABOVSKÝ (203 Česká republika).
Vydání Interní medicína pro praxi, Olomouc, Solen, 2015, 1212-7299.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Endocrinology and metabolism
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/15:00086781
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky exokrinní pankreatická nedostatečnost; pankreatické enzymy; amyláza; lipáza; peptidázy
Klíčová slova anglicky exocrine pancreatic insufficiency; pancreatic enzymes; amylase; lipase; peptidases
Štítky EL OK, podil
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 29. 2. 2016 11:52.
Anotace
Exokrinní pankreatická nedostatečnost je závažným stavem, který se klinicky projevuje známkami pankreatické malnutrice. Terapie těchto stavů je založena na suplementaci léků s obsahem pankreatických enzymů, z nichž v procesu trávení má stěžejní roli lipáza. Pankreatické enzymy jsou podávány ve formě kapslí, které obsahují množství mikročástic, v nichž jsou obsaženy pankreatické enzymy – amyláza, lipáza a peptidázy. Mikročástice jsou chráněny proti možné inaktivaci žaludeční kyselinou chlorovodíkovou pH senzitivním obalem, který je dezintegrován až při pH 5,0–6,0. Tím je zaručeno uvolnění v mikročásticích obsažených enzymů v době, kdy do horní části duodena vstoupí společně s mikročásticemi žaludeční chymus. Nejčastější indikací k terapii pankreatickou suplementací je chronická pankreatitida, dále jsou ve vysokém množství lipázy podávány enzymy u osob s cystickou fibrózou abdominálního typu, u nádorů pankreatu, ale mezi možné indikace patří i celiakie, diabetes mellitus nebo stavy po gastrektomiích. Pro úspěšnou terapii je třeba aplikovat dostatečné množství enzymů – tj. při každém z hlavních jídel 40 000–50 000 j. lipázy, při ostatních menších jídlech 10 000–25 000 j. lipázy – tj. v průběhu jídla podat vždy kapsli s obsahem pankreatických enzymů. Efekt terapie lze kontrolovat dle klinických dat – změna charakteru a počtu stolic, změna tělesné hmotnosti, nebo např. testem tukové absorpce.
Anotace anglicky
Exocrine pancreatic insufficiency is a serious condition clinically manifested by signs of pancreatic malnutrition. The treatment of these conditions is based on administration of drugs containing pancreatic enzymes of which lipase has the crucial role in the process of digestion. Pancreatic enzymes are delivered in the form of capsules that contain microparticles containing pancreatic enzymes – amylase, lipase, and peptidases. The microparticles are protected from possibly being inactivated by gastric hydrochloric acid by a pH-sensitive coating that is disintegrated only at a pH of 5.0–6.0. This ensures the release of enzymes from the microparticles at the time when chyme along with the microparticles enter the upper part of the duodenum. The most common indication for treatment with pancreatic supplementation is chronic pancreatitis; in addition, large amounts of lipase are administered in persons with abdominal-type cystic fibrosis, in pancreatic tumours as well as in celiac disease, diabetes mellitus, or post-gastrectomy states. In order for the treatment to be successful, it is necessary to administer sufficient quantities of enzymes, i.e. with each main meal 40,000–50,000 U of lipase; with other smaller meals 10,000–25,000 U of lipase, i.e. a capsule containing pancreatic enzymes is given during each meal. The effect of treatment can be estimated by clinical data, i.e. a change in the nature and number of stools, change in body weight, or by using a fat absorption test.
VytisknoutZobrazeno: 22. 7. 2019 11:59