MACEK, Jakub. Dichotomie online a offline a problém hledání nového (Online / Offline Dichotomy and the Problem of the New). Biograf. Časopis Biograf o.s., 2015, vol. 2015, No 62, p. 31-40. ISSN 1211-5770.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dichotomie online a offline a problém hledání nového
Name (in English) Online / Offline Dichotomy and the Problem of the New
Authors MACEK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Biograf, Časopis Biograf o.s. 2015, 1211-5770.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Plný text článku
RIV identification code RIV/00216224:14230/15:00081617
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English new media; online; offline; ethnography; social sciences; media audiences
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 4/3/2016 18:28.
Abstract
Text se věnuje epistemologickým a teoretickým výzvám a rizikům, s nimiž se sociálněvědní výzkum setkává při hledání toho, co nového do sociálního světa přinášejí takzvaná nová média. Cílem textu je v tomto ohledu zkomplikovat a odmítnout zaužívané dichotomie "online/offline" a "staré/nové" a navrhnout přiměřenější, kontextuálně orientovaný přístup ke zkoumání inovací, jež s novými komunikačními technologiemi přicházejí. Text je pojat jako odpověď na starší článek Michala Šimůnka.
Abstract (in English)
The article overviews the epistemological and theoretical challenges and risks of a social research focused on study of novelties brought by so called new media. The main aim of the article is, in this regard, to complicate and reject the very common use of of symbolic dichotomies "online/offline" and "old/new" and to offer more realistic and context-based approach to the innovations coming with new communication technologies. The article is conceived as an answer to older paper published by Michal Šimůnek.
Links
GP13-15684P, research and development projectName: Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 26/9/2021 02:34