POUČOVÁ, Marcela, Marek STEHLÍK and Laurent Georges CANAL. L Histoire de France (History of France). 1. vydání. Brno: MU, 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name L Histoire de France
Name in Czech Dějiny Francie
Name (in English) History of France
Authors POUČOVÁ, Marcela, Marek STEHLÍK and Laurent Georges CANAL.
Edition 1. vydání. Brno, 2015.
Publisher MU
Other information
Original language French
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Historie Francie; Prehistorie; 3. republika
Keywords in English History of France; prehistory; 3rd Republic
Changed by Changed by: Mgr. Marcela Poučová, Ph.D., učo 5583. Changed: 18/3/2016 13:12.
Abstract
Ce cours électronique multimédia se donne pour la tâche de faire connaître aux étudiants du Département de la langue et littérature françaises l Histoire de France (de la Préhistoire à la fin de la III e République). Le cours a été créé en coopération avec le Centre de service e-learning de la Faculté d informatique, Université Masaryk, Brno 2015.
Abstract (in Czech)
Tento multimediální elektronický výukový materiál si klade za úkol seznámit studenty francouzského jazyka na Ped F MU s francouzskými dějinami od prehistorie po konec 3. republiky. Multimedílní elektronický výukový materiál byl vytvořen ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU, Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2015
Abstract (in English)
This multimedia electronic teaching material introduces the French history from prehistory to the end of the 3rd Republic to the students of French Language in the Teaching Faculty at Masaryk University. This material was created in co-operation with the Service Centre for E-learning, Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno 2015.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0041, interní kód MUName: Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení (Acronym: C-IME-SO)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 30/6/2022 08:41