KORNEL, Martin. Řízení ve věcech manželských a partnerských (§ 367 až § 398) (Proceedings on marital and registered partneship matters (from § 367 to § 398)). In Petr Lavický. Civilní proces. Řízení nesporné : zákon o zvláštních řízeních soudních ; zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. p. 651-679. Praktické komentáře. ISBN 978-80-7478-869-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Řízení ve věcech manželských a partnerských (§ 367 až § 398)
Name in Czech Řízení ve věcech manželských a partnerských (§ 367 až § 398)
Name (in English) Proceedings on marital and registered partneship matters (from § 367 to § 398)
Authors KORNEL, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Civilní proces. Řízení nesporné : zákon o zvláštních řízeních soudních ; zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, p. 651-679, 29 pp. Praktické komentáře, 2015.
Publisher Wolters Kluwer, a. s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00086789
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7478-869-7
Keywords (in Czech) nesporné řízení - Česko; zákony; komentáře
Keywords in English non-contentious proceedings - Czech Republic; legal acts; commentaries
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 22/3/2016 10:52.
Abstract
Text komentuje ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, která se vztahují k řízení o ve věcech manželských a partnerských.
Abstract (in English)
The text provides a commentary to those sections of the Act on Special Court Proceedings that regulate proceedings on marital and register partnership matters.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Zakonozvlastnich.pdf   File version Georgala, P. 22/3/2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1337152/Zakonozvlastnich.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1337152/Zakonozvlastnich.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1337152/Zakonozvlastnich.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1337152/Zakonozvlastnich.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 22/3/2016 10:52, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Zakonozvlastnich.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1337152/Zakonozvlastnich.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1337152/Zakonozvlastnich.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
378,5 KB
Hash md5
6d8760924b7f02da94f4fc73bb613d65
Uploaded/Created
Tue 22/3/2016 10:52

Zakonozvlastnich.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1337152/Zakonozvlastnich.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1337152/Zakonozvlastnich.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
26,2 KB
Hash md5
79c0ac80a6cd935619421fb228c3baf8
Uploaded/Created
Tue 22/3/2016 10:52
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27/3/2023 02:08