Informační systém MU
KORNEL, Martin. Řízení ve věcech manželských a partnerských (§ 367 až § 398). In Petr Lavický. Civilní proces. Řízení nesporné : zákon o zvláštních řízeních soudních ; zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. s. 651-679. Praktické komentáře. ISBN 978-80-7478-869-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Řízení ve věcech manželských a partnerských (§ 367 až § 398)
Název česky Řízení ve věcech manželských a partnerských (§ 367 až § 398)
Název anglicky Proceedings on marital and registered partneship matters (from § 367 to § 398)
Autoři KORNEL, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, Civilní proces. Řízení nesporné : zákon o zvláštních řízeních soudních ; zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, od s. 651-679, 29 s. Praktické komentáře, 2015.
Nakladatel Wolters Kluwer, a. s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00086789
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7478-869-7
Klíčová slova česky nesporné řízení - Česko; zákony; komentáře
Klíčová slova anglicky non-contentious proceedings - Czech Republic; legal acts; commentaries
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 22. 3. 2016 10:52.
Anotace
Text komentuje ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, která se vztahují k řízení o ve věcech manželských a partnerských.
Anotace anglicky
The text provides a commentary to those sections of the Act on Special Court Proceedings that regulate proceedings on marital and register partnership matters.
Zobrazeno: 26. 11. 2022 09:53