Informační systém MU
KREJČÍ, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 198 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 436. ISBN 978-80-210-8004-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8004-2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza
Název anglicky Serbian phraseology and its Czech and Bulgarian translation. Contrastive analysis
Autoři KREJČÍ, Pavel.
Vydání 1. vyd. Brno, 198 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 436, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Digitální knihovna FF MU Munishop
ISBN 978-80-210-8004-1
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8004-2015
Klíčová slova česky srbská frazeologie; bulharská frazeologie; česká frazeologie; frazeologie v Andrićově Mostu na Drině; překlad frazeologie
Klíčová slova anglicky Serbian phraseology; Bulgarian phraseology; Czech phraseology; Phraseology in Andrić’s novel „The Bridge on the Drina“; translation of phraseology
Štítky Munipress, munipress-propagace
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 13. 8. 2018 14:23.
Anotace
Předkládaná monografie kontrastivním způsobem analyzuje české a bulharské překlady frazeologických jednotek ze dvou srbských prozaických děl: Mostu na Drině Iva Andriće (1945) a Chazarského slovníku Milorada Paviće (1984). Sleduje a popisuje případné formální, sémantické a stylistické odchylky českých a bulharských překladových řešení a zároveň se snaží odpovědět na otázku, do jaké míry hraje při přesnosti překládání frazeologie roli větší jazyková blízkost typologická (čeština je takto srbštině blíže než bulharština) a do jaké míry genetická a kulturně-historická (bulharština je takto srbštině blíže než čeština).
Anotace anglicky
This book analyzes in contrastive way Czech and Bulgarian translations of phrasemes of two Serbian prose works: "The Bridge on the Drina" by Ivo Andrić (1945) and "Dictionary of the Khazars" by Milorad Pavić (1984). It tracks and describes the formal, semantic and stylistic variations of Czech and Bulgarian translation solutions while trying to answer the question, to what extent the greater typological linguistic proximity is playing bigger role at the accuracy of the translation of phraseology (Czech is thus closer to Serbian than Bulgarian) and to what extent the genetic and cultural-historical propinquity is more important (Bulgarian to Serbian is thus closer than Czech).
Zobrazeno: 21. 5. 2019 20:54