MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 136 s. ISBN 978-80-210-8033-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Média v pohybu: K proměně současných českých publik
Název anglicky Media on Move: On The Transformation of the Current Czech Audiences
Autoři MACEK, Jakub.
Vydání 1. vyd. Brno, 136 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Online knihkupectví Munipress
ISBN 978-80-210-8033-1
Klíčová slova anglicky Media studies; audience studies; media audiences; mass media; new media; digital media; theory of structuration
Štítky Munipress, munipress-propagace
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 1. 8. 2016 10:30.
Anotace
Kniha shrnuje zjištění autorova tříletého výzkumného projektu "Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí". V návaznosti na kvalitativní a kvantitativní šetření a s oporou v Giddensově teorii strukturace se věnuje čtyřem základním dimenzím transformace současných českých mediálních publik: (1) dematerializaci mediálních obsahů a s ní související fragmentaci mediálních praxí a změně vztahů mezi členy mediálních publik a producenty mediálních obsahů, (2) sílící mediatizaci každodennosti a sociálních interakcí, (3) proměnám ve vztahu členů publika ke sdílenému veřejnému a politickému prostoru a (4) časoprostorové proměně každodenního života.
Anotace anglicky
This book presents the research findings from a three-year project entitled “New and Old Media in Everyday Life: Media audiences in the time of transformational media usage”. Utilizing qualitative and quantitative insights and drawing upon Anthony Giddens’ Theory of Structuration, the author identifies four primary dimensions to the evolving transformation of current Czech media audiences: (1) the dematerialization of media content linked with the increased fragmentation of media-related practices as well as transforming relations between audiences and media producers, (2) the increasing mediatization of everyday life and social interactions, (3) notable shifts in audiences' attitude towards shared public and political spheres and (4) a spatiotemporal transformation of everyday life.
Návaznosti
GP13-15684P, projekt VaVNázev: Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 24. 6. 2021 18:43