EN

Jak představovat psychodiagnostické nástroje při výuce studentů nepsychologických oborů

MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Jak představovat psychodiagnostické nástroje při výuce studentů nepsychologických oborů. In Psychologická diagnostika 2015. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak představovat psychodiagnostické nástroje při výuce studentů nepsychologických oborů
Název anglicky How pose psychological assessment tools in lectures for non-psychology students
Autoři MAREŠ, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) a Josef LUKAS (203 Česká republika, domácí).
Vydání Psychologická diagnostika 2015, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00086818
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky psychodiagnostické nástroje; výuka psychologie; studium učitelství
Klíčová slova anglicky psychological assessment tools; teaching psychology; teacher training
Změnil Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 4. 4. 2016 11:23.
Anotace
Diskusní příspěvek autorů z Pedagogické fakulty MU se zaměřuje na některé otázky spojené s výukou psychodiagnostiky u studentů nepsychologických oborů. Zaměřuje se na otázky související s užíváním metod pro výukové účely (které je možné používat), jakým způsobem vlastně seznamovat studenty příbuzných oborů s principy diagnostických postupů i etické aspekty problematiky. Vychází ze zkušeností s výukou na Pedagogické fakultě a chce přispět k hledání obecnějšího konsenzu kolegů vyučujících psychodiagnostiku v podobných kurzech.
Anotace anglicky
Discussion paper authors from the Faculty of Education MU focuses on some of the issues associated with teaching students Psychodiagnostics non-psychological disciplines. It focuses on issues related to the use of methods for teaching purposes (which it is possible to use), how actually to familiarize students with the principles related fields of assessment procedures and ethical aspects its use. Based on experience with teaching at the Faculty of Education MU and wants to contribute to the search for broader consensus colleagues psychological assessment teaching similar courses.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1337418 /1 Mareš, J. 26. 2. 2016

Vlastnosti

Název
1337418
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1337418/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1337418/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1337418/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1337418/?info
Vloženo
Pá 26. 2. 2016 13:07, Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887
  • osoba Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
Atributy
 
Mares_Lukas_PD2015.pptx Licence Creative Commons  Verze souboru Mareš, J. 26. 2. 2016

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887
  • osoba Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 21. 3. 2019 02:53

Další aplikace