Informační systém MU
MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Jak představovat psychodiagnostické nástroje při výuce studentů nepsychologických oborů. In Psychologická diagnostika 2015. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak představovat psychodiagnostické nástroje při výuce studentů nepsychologických oborů
Název anglicky How pose psychological assessment tools in lectures for non-psychology students
Autoři MAREŠ, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) a Josef LUKAS (203 Česká republika, domácí).
Vydání Psychologická diagnostika 2015, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00086818
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky psychodiagnostické nástroje; výuka psychologie; studium učitelství
Klíčová slova anglicky psychological assessment tools; teaching psychology; teacher training
Změnil Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 4. 4. 2016 11:23.
Anotace
Diskusní příspěvek autorů z Pedagogické fakulty MU se zaměřuje na některé otázky spojené s výukou psychodiagnostiky u studentů nepsychologických oborů. Zaměřuje se na otázky související s užíváním metod pro výukové účely (které je možné používat), jakým způsobem vlastně seznamovat studenty příbuzných oborů s principy diagnostických postupů i etické aspekty problematiky. Vychází ze zkušeností s výukou na Pedagogické fakultě a chce přispět k hledání obecnějšího konsenzu kolegů vyučujících psychodiagnostiku v podobných kurzech.
Anotace anglicky
Discussion paper authors from the Faculty of Education MU focuses on some of the issues associated with teaching students Psychodiagnostics non-psychological disciplines. It focuses on issues related to the use of methods for teaching purposes (which it is possible to use), how actually to familiarize students with the principles related fields of assessment procedures and ethical aspects its use. Based on experience with teaching at the Faculty of Education MU and wants to contribute to the search for broader consensus colleagues psychological assessment teaching similar courses.
Zobrazeno: 26. 1. 2023 23:42