Informační systém MU
MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Jak představovat psychodiagnostické nástroje při výuce studentů nepsychologických oborů (How pose psychological assessment tools in lectures for non-psychology students). In Psychologická diagnostika 2015. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak představovat psychodiagnostické nástroje při výuce studentů nepsychologických oborů
Name (in English) How pose psychological assessment tools in lectures for non-psychology students
Authors MAREŠ, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Josef LUKAS (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Psychologická diagnostika 2015, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/15:00086818
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) psychodiagnostické nástroje; výuka psychologie; studium učitelství
Keywords in English psychological assessment tools; teaching psychology; teacher training
Changed by Changed by: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Changed: 4/4/2016 11:23.
Abstract
Diskusní příspěvek autorů z Pedagogické fakulty MU se zaměřuje na některé otázky spojené s výukou psychodiagnostiky u studentů nepsychologických oborů. Zaměřuje se na otázky související s užíváním metod pro výukové účely (které je možné používat), jakým způsobem vlastně seznamovat studenty příbuzných oborů s principy diagnostických postupů i etické aspekty problematiky. Vychází ze zkušeností s výukou na Pedagogické fakultě a chce přispět k hledání obecnějšího konsenzu kolegů vyučujících psychodiagnostiku v podobných kurzech.
Abstract (in English)
Discussion paper authors from the Faculty of Education MU focuses on some of the issues associated with teaching students Psychodiagnostics non-psychological disciplines. It focuses on issues related to the use of methods for teaching purposes (which it is possible to use), how actually to familiarize students with the principles related fields of assessment procedures and ethical aspects its use. Based on experience with teaching at the Faculty of Education MU and wants to contribute to the search for broader consensus colleagues psychological assessment teaching similar courses.
Displayed: 27/3/2023 13:20