MAREŠ, Jan. Psychologické kurzy v profesní přípravě budoucích učitelů na PdF MU. In Psychologické dni 2015. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Psychologické kurzy v profesní přípravě budoucích učitelů na PdF MU
Název anglicky Psychology courses in the professional preparation of future teachers of the Faculty of Education MU
Autoři MAREŠ, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Psychologické dni 2015, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00086820
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Výuka psychologie; psychologická gramotnost; specifika výuky budoucích učitelů; evaluace
Klíčová slova anglicky Teaching of Psychology; Psychological literacy; specifics of teaching pre service teachers; evaluation
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 26. 2. 2016 14:14.
Anotace
Příspěvek představuje vybrané výsledky evaluačního šetření psychologických kurzů na PdF MU a návrh nové koncepce psychologických kurzů v pregraduální přípravě učitelů na fakultě.
Anotace anglicky
The contribution presents selected results of the evaluation survey of psychological courses at Faculty of Education MU and a the draft of a new concept of psychological courses in undergraduate teacher training at Faculty of Education MU.
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 15:48