ŠVANDA, Libor. Jan Hus na počátku 21. století (John Hus at the beginning of the 21. century). In Cyklus přednášek k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, Dům kultury Vsetín. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jan Hus na počátku 21. století
Name in Czech Jan Hus na počátku 21. století
Name (in English) John Hus at the beginning of the 21. century
Authors ŠVANDA, Libor.
Edition Cyklus přednášek k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, Dům kultury Vsetín, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Jan Hus; reformace; středověká kultura; historie
Keywords in English John Hus; Reformation; Medieval Culture; History
Tags Hussitism, Jan Hus, medieval literature, Middle Ages, Reformation
Changed by Changed by: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., učo 10362. Changed: 3. 2. 2018 16:31.
Abstract
Jan Hus, jedna z nejvýznamějších osobností českých dějin, je pro dnešního člověka (s výjimkou historiků a teologů) z velké části neznámou postavou. Autor představuje různé přístupy k Janu Husovi v dějinách i v dnešní době a zamýšlí se nad jeho literárním i myšlenkovým odkazem.
Abstract (in English)
People have generally only superficial knowledge of John Hus, one of the most important persons of the Czech history (with exception of historrans and theologians). The author presents various approaches toward John Hus in history as well as in present days and reflects also his literary and intellectual legacy.
Links
GA13-21620S, research and development projectName: Magistri Iohannis Hus Opera omnia. Ediční projekt v rámci přípravy Husova výročí v roce 2015
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 19:30