ŠVANDA, Libor. Master Claretus’ Early Didactic Writings on Medicine. CASALC Review. Praha: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2015, roč. 5-2015/16, č. 1, s. 101-110. ISSN 1804-9435.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Master Claretus’ Early Didactic Writings on Medicine
Název česky Klaretovy rané sdidaktické spisy o medicíně
Autoři ŠVANDA, Libor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání CASALC Review, Praha, Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2015, 1804-9435.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Repozitář On-line verze periodika
Kód RIV RIV/00216224:14640/15:00086829
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
Klíčová slova česky Klaret; latinská literatura; středověká literatura; středověk; medicína; regimen sanitatis; didaktická báseň
Klíčová slova anglicky Claretus; Latin literature; Medieval Literature; Middle Ages; Medicine; regimen sanitatis; Didactic Poem
Štítky Claretus, Latin literature, medieval literature, Middle Ages, regimen sanitatis
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 23. 3. 2016 11:30.
Anotace
Claretus (Bartholomaeus de Solentia) is known as the author of the oldest Latin-Czech dictionaries. His lexicography works and his importance for the Czech and Slavic lexicography overshadow his other writings including also two Latin didactic poems from the field of medicine: Medicaminarius, which focuses on recomendations and instructions how to stay healthy, remedies and medical treatment, and Complexionarius (which describes the four human complexiones (temperaments). In the present article both of the texts are introduced as examples of medieval handbooks and some of their structural aspects are pointed out. Although quite a number of similar school texts were created during the Middle Ages, not many of them originated in the Czech lands. They provide an insight into medical theory as it was taught in Bohemia in the mid 14th century.
Anotace česky
Bartoloměj z Chlumce, zvaný Klaret, je známý jako autor nejstarších latinsko-českých slovníků. Velikost jeho slovníkového díla a jeho význam pro českou a obecně slovanskou lexikografii zastiňuje Klareta jako autora dalších spisů, mimo jiné i dvou latinských didaktických básní s lékařskou tématikou: Medicaminaria, jehož tématem je zdravý způsob života, péče o zdraví, léky a léčba, a Complexionaria, který pojednává o čtyřech lidských complexiones (temperamentech). V příspěvku jsou představeny oba Klaretovy texty s lékařskou tématikou jako příklad středověkých učebních textů a je poukázáno na některé jejich formální a obsahové aspekty. Byť podobných veršovaných učebních textů, jako jsou Medicaminarus a Complexionarius, vznikla ve stejném období v Evropě řada, v českém prostředí se jich mnoho nedochovalo a obě Klaretova díla tak poskytují cenný vhled do některých oblastí medicíny v Čechách poloviny 14. století.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
CASALC_Review_2015_16_1_SVANDA.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Švanda, L. 26. 2. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1337480/CASALC_Review_2015_16_1_SVANDA.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1337480/CASALC_Review_2015_16_1_SVANDA.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1337480/CASALC_Review_2015_16_1_SVANDA.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1337480/CASALC_Review_2015_16_1_SVANDA.pdf?info
Vloženo
Pá 26. 2. 2016 21:19, Mgr. Libor Švanda, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218
  • osoba Mgr. Libor Švanda, Ph.D., učo 9978
Atributy
 

CASALC_Review_2015_16_1_SVANDA.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1337480/CASALC_Review_2015_16_1_SVANDA.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1337480/CASALC_Review_2015_16_1_SVANDA.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
2,1 MB
Hash md5
9a33c9e6619d42b9b36383ed25b4788f
Vloženo
Pá 26. 2. 2016 21:19

CASALC_Review_2015_16_1_SVANDA.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1337480/CASALC_Review_2015_16_1_SVANDA.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1337480/CASALC_Review_2015_16_1_SVANDA.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
20,3 KB
Hash md5
78169d7dace3b7046c4ce9b1b7c2fd99
Vloženo
Pá 26. 2. 2016 21:21
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 13. 8. 2022 23:58