VLČKOVÁ, Jana, Milan KUBIATKO, Muhammet USAK a Halil AYDIN. Opinions on Euthanasia among Czech Seniors and University Students. Revista de Cercetare si Interventie Sociala. Iasi: EDITURA LUMEN, 2015, roč. 50, SEP 2015, s. 193-208. ISSN 1583-3410.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Opinions on Euthanasia among Czech Seniors and University Students
Název česky Názory na eutanásii u českých seniorů a vysokoškolských studentů
Autoři VLČKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí), Milan KUBIATKO (703 Slovensko), Muhammet USAK (792 Turecko) a Halil AYDIN (792 Turecko).
Vydání Revista de Cercetare si Interventie Sociala, Iasi, EDITURA LUMEN, 2015, 1583-3410.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Rumunsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.424
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00086858
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
UT WoS 000361642100013
Klíčová slova česky Česká republika; eutanásie; kvantitativní analýza; dotazník; senioři; studenti vysokých škol
Klíčová slova anglicky Czech Republic; euthanasia; quantitative analysis; questionnaire; seniors; university students
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 7. 3. 2016 15:26.
Anotace
The research is focused on finding differences in opinions on euthanasia between seniors and university students. The influence of independent variables on euthanasia, namely the influence of gender, religion and health, was examined. In addition, the research concentrates on the influence of study fields, i.e. the difference between students at a faculty of medicine, students who chose humanities and the seniors’ education. The questionnaire with 31 Likert-type five point scale items was used for the research. The data analysis was made with the test of inductive statistics (ANOVA) and post-hoc tests (Fisher’s LSD post-hoc test). In sum, 209 questionnaires were included in the analysis (84 seniors and 125 university students). Cronbach’s alpha coefficient was applied to verify the reliability of the questionnaire. The attitude of all respondents was, in general, moderately positive. The results also showed that the opinions on euthanasia between seniors and university students differed only in some areas of the topic. Religion is a very important factor which influences opinions on euthanasia. There were differences in opinions between students of faculty of medicine and students of humanities. In contrary, the health of seniors and their education did not have influence on their attitudes towards euthanasia.
Anotace česky
Výzkum je zaměřen na hledání odlišností v názorech na eutanásii mezi seniory a vysokoškolskými studenty. Vliv nezávislých proměnných byl zjišťován, konkrétně vliv genderu, vyznání a zdravotního stavu. Dále se studie zabývá vlivem studovaného oboru vysokoškoláků, konkrétně rozdíl mezi studenty medicíny a studenty humanitních oborů. Výzkumný nástroj byl dotazník, který obsahoval 31 položek Likertova typu s pětistupňovou škálou. Analýza dat byla provedena za použití testů induktivní statistiky (ANOVA) a post-hoc testy (Fišerův LSD post-hoc test). Celkem 209 respondentů bylo zahrnuto do výzkumu (84 seniorů a 125 studentů vysokých škol). Cronbachovo alfa bylo použito pro ověření reliability výzkumného nástroje. Postoje všech respondentů byly celkově mírně pozitivní. Výsledky také ukázaly, že názory na eutanásii u seniorů a vysokoškolských studentů se liší jen v některých oblastech. Vyznání je velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje názory na eutanásii. Byly také zjištěny rozdíly mezi studenty vysokých škol dle studijních oborů. Naopak zdravotní stav seniorů a jejich nejvyšší dosažené vzdělání nemá vliv na jejich postoje na eutanásii.
VytisknoutZobrazeno: 25. 9. 2022 15:30