Informační systém MU
VLČKOVÁ, Jana, Milan KUBIATKO, Muhammet USAK and Halil AYDIN. Opinions on Euthanasia among Czech Seniors and University Students. Revista de Cercetare si Interventie Sociala. Iasi: EDITURA LUMEN, 2015, vol. 50, SEP 2015, p. 193-208. ISSN 1583-3410.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Opinions on Euthanasia among Czech Seniors and University Students
Name in Czech Názory na eutanásii u českých seniorů a vysokoškolských studentů
Authors VLČKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Milan KUBIATKO (703 Slovakia), Muhammet USAK (792 Turkey) and Halil AYDIN (792 Turkey).
Edition Revista de Cercetare si Interventie Sociala, Iasi, EDITURA LUMEN, 2015, 1583-3410.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Romania
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.424
RIV identification code RIV/00216224:14410/15:00086858
Organization unit Faculty of Education
UT WoS 000361642100013
Keywords (in Czech) Česká republika; eutanásie; kvantitativní analýza; dotazník; senioři; studenti vysokých škol
Keywords in English Czech Republic; euthanasia; quantitative analysis; questionnaire; seniors; university students
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 7. 3. 2016 15:26.
Abstract
The research is focused on finding differences in opinions on euthanasia between seniors and university students. The influence of independent variables on euthanasia, namely the influence of gender, religion and health, was examined. In addition, the research concentrates on the influence of study fields, i.e. the difference between students at a faculty of medicine, students who chose humanities and the seniors’ education. The questionnaire with 31 Likert-type five point scale items was used for the research. The data analysis was made with the test of inductive statistics (ANOVA) and post-hoc tests (Fisher’s LSD post-hoc test). In sum, 209 questionnaires were included in the analysis (84 seniors and 125 university students). Cronbach’s alpha coefficient was applied to verify the reliability of the questionnaire. The attitude of all respondents was, in general, moderately positive. The results also showed that the opinions on euthanasia between seniors and university students differed only in some areas of the topic. Religion is a very important factor which influences opinions on euthanasia. There were differences in opinions between students of faculty of medicine and students of humanities. In contrary, the health of seniors and their education did not have influence on their attitudes towards euthanasia.
Abstract (in Czech)
Výzkum je zaměřen na hledání odlišností v názorech na eutanásii mezi seniory a vysokoškolskými studenty. Vliv nezávislých proměnných byl zjišťován, konkrétně vliv genderu, vyznání a zdravotního stavu. Dále se studie zabývá vlivem studovaného oboru vysokoškoláků, konkrétně rozdíl mezi studenty medicíny a studenty humanitních oborů. Výzkumný nástroj byl dotazník, který obsahoval 31 položek Likertova typu s pětistupňovou škálou. Analýza dat byla provedena za použití testů induktivní statistiky (ANOVA) a post-hoc testy (Fišerův LSD post-hoc test). Celkem 209 respondentů bylo zahrnuto do výzkumu (84 seniorů a 125 studentů vysokých škol). Cronbachovo alfa bylo použito pro ověření reliability výzkumného nástroje. Postoje všech respondentů byly celkově mírně pozitivní. Výsledky také ukázaly, že názory na eutanásii u seniorů a vysokoškolských studentů se liší jen v některých oblastech. Vyznání je velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje názory na eutanásii. Byly také zjištěny rozdíly mezi studenty vysokých škol dle studijních oborů. Naopak zdravotní stav seniorů a jejich nejvyšší dosažené vzdělání nemá vliv na jejich postoje na eutanásii.
Displayed: 24. 9. 2022 20:38