SEDLÁČKOVÁ, Kateřina, Alena HRADILOVÁ and Libor ŠTĚPÁNEK. CASALC Review, č. 1, roč. 2015/2016. Brno: Česká a slovenská asosiace učitelů jazykových center na VŠ, 2015. 233 pp. ISSN 1804-9435.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name CASALC Review, č. 1, roč. 2015/2016
Name in Czech CASALC Review, č. 1, roč. 2015/2016
Authors SEDLÁČKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Alena HRADILOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Libor ŠTĚPÁNEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, 233 pp. 2015.
Publisher Česká a slovenská asosiace učitelů jazykových center na VŠ
Other information
Original language English
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14640/15:00086956
Organization unit Language Centre
ISSN 1804-9435
Keywords (in Czech) univerzitní jazyková centra; odborný a akademický cizí jazyk; soft skills; videokonferenční výuka;testování
Keywords in English Language Centres in Higher Education; LSP; soft skills; videoconference teaching;testing
Changed by Changed by: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Changed: 8/4/2016 15:08.
Abstract
CASALC Review a reviewed journal of Czech and Slovak Association of Language Centres which publishes articles connected to language teaching at tertiary education. This journal issue presents a collection of articles by specialists and practitioners from 15 different countries, focusing on innovations in teaching languages for specific purposes, soft skills in teaching languages for academic purposes, teaching via video conferencing, research at language centres and testing.
Abstract (in Czech)
CASALC Review je odborný recenzovaný časopis České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, který se věnuje otázkám jazykového vzdělávání na vysokých školách. Dané číslo časopisu shromažďuje články odborníků a praktiků z 15 zemí zaměřené na inovativní přístupy k výuce v oblasti odborného jazyka, soft skills v prostředí akademického jazyka, videokonferenční výuky a problematiku výzkumu a testování.
PrintDisplayed: 26/9/2021 09:53