VEČEŘA, Miloš. Soudcovská tvorba práva v kontextu postmoderny. In Večeřa, Miloš; Hurdík, Jan; Hapla Martin a kolektiv. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 64-76. SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY , řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 541. ISBN 978-80-210-8074-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Soudcovská tvorba práva v kontextu postmoderny
Název anglicky Judicial Law-making in the Context of Postmodernity
Autoři VEČEŘA, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, od s. 64-76, 13 s. SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY , řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 541, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00086959
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8074-4
Klíčová slova česky Soudcovská tvorba práva; interpretace práva; obtížné případy; postmodernita; evropeizace práva
Klíčová slova anglicky Judicial law-making; interpretation of law; hard cases; postmodernity; Europeanization of law
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 21. 3. 2016 15:21.
Anotace
Proměny pozdně moderní společnosti a rostoucí varieta a komplexita práva přináší i v kontinentálním právním systému nutnost soudcovské tvorby práva v obtížných případech, kdy proces výkladu práva i s využitím dostupných interpretačních postupů nevede k jednoznačnému konkrétnímu řešení daného případu.
Anotace anglicky
Transformation of late modern society and the growing variety and complexity of law bring also in the continental legal system the need for judicial law-making in hard cases, when the process of interpretation of law through the use of available interpretative techniques does not lead to a definite solution of the given particular case.
Návaznosti
MUNI/A/1287/2014, interní kód MUNázev: Nové trendy v soudcovské tvorbě práva (Akronym: NTSTP)
Investor: Masarykova univerzita, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf   Verze souboru Georgala, P. 21. 3. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1338805/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1338805/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1338805/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1338805/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf?info
Vloženo
Po 21. 3. 2016 15:21, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1338805/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1338805/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
2,9 MB
Hash md5
592ad40de72a923e299dccd81ecae30a
Vloženo
Po 21. 3. 2016 15:21

Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1338805/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1338805/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
883,5 KB
Hash md5
db598f372e5963fac0be745e691143e1
Vloženo
Po 21. 3. 2016 15:50
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 25. 6. 2022 18:59