Informační systém MU
RONOVSKÁ, Kateřina. K významu soudní judikatury při dotváření nadačního práva v Evropě ve čtyřech "obrazech" (Shaping of the foundation law in Europe by the case law in four "chapters"). In Večeřa, Miloš; Hurdík, Jan; Hapla Martin a kolektiv. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 239-254. SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY , řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 541. ISBN 978-80-210-8074-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K významu soudní judikatury při dotváření nadačního práva v Evropě ve čtyřech "obrazech"
Name (in English) Shaping of the foundation law in Europe by the case law in four "chapters"
Authors RONOVSKÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, p. 239-254, 16 pp. SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY , řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 541, 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00087003
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-8074-4
Keywords (in Czech) nadační právo v Evropě; judikatura SDEU; historické souvislosti
Keywords in English foundation law; trust law; ECJ case law; EFTA court case law; historical development of foundation law in Europe
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 21/3/2016 15:17.
Abstract
Kapitola je věnována významu rozhodovací praxe soudů pro dotváření nadačního práva v Evropě.
Abstract (in English)
The Chapter is focused on the shapping of the foundation law in Europe by the case law of courts.
Links
MUNI/A/1287/2014, interní kód MUName: Nové trendy v soudcovské tvorbě práva (Acronym: NTSTP)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 30/1/2023 01:57