JANČA, Radim, Kamil MALINKA and Vlasta ŠŤAVOVÁ. Systém pro distribuci dotazníků v počítačových učebnách (The system for questionnaire distribution in computer study rooms). 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Systém pro distribuci dotazníků v počítačových učebnách
Name in Czech Systém pro distribuci dotazníků v počítačových učebnách
Name (in English) The system for questionnaire distribution in computer study rooms
Authors JANČA, Radim (203 Czech Republic, belonging to the institution), Kamil MALINKA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Vlasta ŠŤAVOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Software
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Zdrojový kód aplikace evi_questionare
RIV identification code RIV/00216224:14610/15:00087049
Organization unit Institute of Computer Science
Keywords (in Czech) dotazník; směrnice; powershell; mysql
Keywords in English questionare; policy; powershell; mysql
Technical parameters Software vznikl pro podporu výzkumného projektu, je využitelný pro různorodou škálu organizací za předpokladu použití vlastní infrastruktury v podobě Active Directory, Mysql databáze a přizpůsobení obsahu potřebám organizace. Systém byl napsán v jazyce Powershell v programu PowerShell Studio a slouží pro automatické zobrazení dotazníku po přihlášení uživatele na windows stanicích. Jako autentizační metody využívá přihlášení k univerzitnímu Active Direcory centrální správy. Systém detailně loguje interakci uživatelů s dotazníkem. Výsledky z průzkumu a logy jsou ukládány do Mysql databáze. Kontakt na vývojáře: janca@ics.muni.cz. Odpovědná osoba: Radim Janča, Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity, Brno, Botanická 68a, 60200 Brno, CZ, telefon +420549496634.
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 17. 5. 2016 15:42.
Abstract
Systém byl použit pro provedení průzkumu zabývajícího se znalostí a pochopením ICT směrnice uživateli na MU (směrnice MU č. 6/2011), součástí byl i sebeevaluační průzkum počítačové gramotnosti. Průzkum probíhal na počítačových učebnách MU. Učastníky průzkumu byli studenti MU.
Abstract (in English)
The system was used to perform a survey dealing with knowledge and understanding of ICT directive among users at MU (MU directive no. 6/2011), part of survey dealt with user self-evaluation of their computer literacy. The survey was conducted in computer classrooms at MU. Survey participants were students at MU.
Links
MUNI/M/1052/2013, interní kód MUName: Experimentální výzkum chování uživatelů ICT v oblasti bezpečnosti perspektivou sociálních věd, práva a informatiky
Investor: Masaryk University, INTERDISCIPLINARY - Interdisciplinary research projects
PrintDisplayed: 29. 6. 2022 19:37