JANČA, Radim, Kamil MALINKA a Vlasta ŠŤAVOVÁ. Systém pro distribuci dotazníků v počítačových učebnách. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Systém pro distribuci dotazníků v počítačových učebnách
Název česky Systém pro distribuci dotazníků v počítačových učebnách
Název anglicky The system for questionnaire distribution in computer study rooms
Autoři JANČA, Radim (203 Česká republika, domácí), Kamil MALINKA (203 Česká republika, domácí) a Vlasta ŠŤAVOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Software
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Zdrojový kód aplikace evi_questionare
Kód RIV RIV/00216224:14610/15:00087049
Organizační jednotka Ústav výpočetní techniky
Klíčová slova česky dotazník; směrnice; powershell; mysql
Klíčová slova anglicky questionare; policy; powershell; mysql
Technické parametry Software vznikl pro podporu výzkumného projektu, je využitelný pro různorodou škálu organizací za předpokladu použití vlastní infrastruktury v podobě Active Directory, Mysql databáze a přizpůsobení obsahu potřebám organizace. Systém byl napsán v jazyce Powershell v programu PowerShell Studio a slouží pro automatické zobrazení dotazníku po přihlášení uživatele na windows stanicích. Jako autentizační metody využívá přihlášení k univerzitnímu Active Direcory centrální správy. Systém detailně loguje interakci uživatelů s dotazníkem. Výsledky z průzkumu a logy jsou ukládány do Mysql databáze. Kontakt na vývojáře: janca@ics.muni.cz. Odpovědná osoba: Radim Janča, Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity, Brno, Botanická 68a, 60200 Brno, CZ, telefon +420549496634.
Štítky rivok
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 17. 5. 2016 15:42.
Anotace
Systém byl použit pro provedení průzkumu zabývajícího se znalostí a pochopením ICT směrnice uživateli na MU (směrnice MU č. 6/2011), součástí byl i sebeevaluační průzkum počítačové gramotnosti. Průzkum probíhal na počítačových učebnách MU. Učastníky průzkumu byli studenti MU.
Anotace anglicky
The system was used to perform a survey dealing with knowledge and understanding of ICT directive among users at MU (MU directive no. 6/2011), part of survey dealt with user self-evaluation of their computer literacy. The survey was conducted in computer classrooms at MU. Survey participants were students at MU.
Návaznosti
MUNI/M/1052/2013, interní kód MUNázev: Experimentální výzkum chování uživatelů ICT v oblasti bezpečnosti perspektivou sociálních věd, práva a informatiky
Investor: Masarykova univerzita, Experimentální výzkum chování uživatelů ICT v oblasti bezpečnosti perspektivou sociálních věd, práva a informatiky, INTERDISCIPLINARY - Mezioborové výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 01:06