ČERNOCH, Radek. Vztah Falcidiánské kvarty a povinného dílu. In Stloukalová, Kamila (ed.). Soudobé reflexe římského práva. Praha: Univerzita Karlova, 2015. s. 129-137. ISBN 978-80-87975-29-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vztah Falcidiánské kvarty a povinného dílu
Název anglicky Relationship between Falcidian and Reserved Portion
Autoři ČERNOCH, Radek (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, Soudobé reflexe římského práva, od s. 129-137, 9 s. 2015.
Nakladatel Univerzita Karlova
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00087055
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-87975-29-9
Klíčová slova česky Dědické právo; Falcidiánská kvarta; Občanský zákoník; Povinný díl; Římské právo.
Klíčová slova anglicky Falcidian Portion (quarta Falcidia); Civil Code; Law of Succession; Roman Law; Reserved Portion.
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 6. 4. 2016 08:59.
Anotace
Tato kapitola zkoumá vztah institutů Falcidiánské kvarty a povinného dílu. Oba instituty omezují zůstavitele v nakládání majetkem mortis causa, a tím ochraňují dědice buď obecně, nebo v případě dědiců nepominutelných. Je to vliv Falcidiova zákona, co zapříčiní ustálení povinného dílu na čtvrtinu zákonného podílu. Oba instituty jsou si blízké funkčně i terminologicky, takže postupem doby (a v souvislosti s měnící se strukturou dědického práva) může docházet k jejich vzájemnému ovlivňování a mísení. V současných právních úpravách zpravidla nalézáme pouze povinný díl (z čehož výjimku představuje NOZ), můžeme však pozorovat (e. g. v právu rakouském a německém) jistou funkční komplementaritu absentující Falcidiánské kvarty vůči povinnému dílu.
Anotace anglicky
This chapter examines relationship between Falcidian and reserved portion. Both institutes put a limit on testator’s dispositions mortis causa in order to protect an heir either in general or in case of a forced heir. It is the influence of Falcidian law what causes fixation of reserved portion as one quarter of the legitimate share. Both the institutes are close to each other both functionally and terminologically, therefore are mutually influenced and melting during the course of time (and due to the changes in the nature of the law of succession). Nowadays, usually only the reserved portion is present in the legal regulation (Czech Civil Code 2012 is an exception), however, (e. g. in Austrian or German law) we can find certain functional complementarity of absent Falcidian portion (quarta Falcidia) in relation to reserved portion.
VytisknoutZobrazeno: 2. 2. 2023 19:19